Zoek een nascholing
Je bent hier:   Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom (herhaling 2)

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom (herhaling 2)

Een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips. Deze taxonomie wordt gebruikt bij de nieuwe eindtermen.

Om communicatie tussen vakgroepen en leraren te faciliteren werd ervoor gekozen de eindtermen en leerplandoelen uit te schrijven aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom.

Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen?

Programma

In deze workshop krijg je achtergrondinformatie om de verschillende onderdelen van de taxonomie goed te kunnen begrijpen.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden reiken we handvatten aan om concreet met de taxonomie aan de slag te gaan.

Doelstellingen

De herziene taxonomie is een inspiratie bij:

 • systematisch vormgeven van het onderwijsleerproces;
 • benutten van de beginsituatie van de leerlingen;
 • stellen van haalbare en uitdagende doelen;
 • evenwichtig ordenen van doelen;
 • aanbieden van samenhangende, betekenisvolle en activerende leerinhouden die het leren ondersteunen;
 • afstemmen van de leerinhouden op het verwachte beheersingsniveau;
 • betrekken van leerlingen zodat ze een actieve en autonome rol krijgen in het onderwijsleerproces;
 • ontwerpen van een leeromgeving die het bereiken van de doelen ondersteunt;
 • bepalen en ontwikkelen van werkvormen;
 • selecteren van relevante media;
 • ontwerpen van een evaluatie die representatief is voor het gevalideerd doelenkader en voor het aanbod van leerinhouden;
 • opstellen van transparante, betrouwbare, brede evaluatie afgestemd op de doelgroep;
 • integreren van evaluatie in het onderwijsleerproces.

Doelgroep

Leerkrachten s.o.

Begeleiding

Eef Rombaut °1975 werkte als leerkracht secundair onderwijs in aso, tso, bso. Ze was praktijkassistente SLO Politieke en Sociale wetenschappen aan UGent en werkt momenteel aan UAntwerpen voor de Antwerp School of Education. Sinds 2008 is ze bovendien aan de slag als pedagogisch adviseur in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Praktisch

Cursuscode: 19/OND/073C

Beperkt aantal deelnemers. Syllabus en drank zijn inbegrepen. Als syllabus ontvangt u het boek De taxonomie van Bloom in de klas.


Jouw bijdrage: 83 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 24 januari 2020 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen