Zoek een nascholing
Je bent hier: Postgraduaten en trajecten   Postgraduaat leerzorg in het s.o.

Postgraduaat leerzorg in het s.o.

De nood aan een brede en systematische opvang van jongeren met leerproblemen neemt in het secundair onderwijs toe.

De hoge verwachtingen van ouders, de makkelijke toegang tot uitgebreide diagnosticering van leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, het onderwijsbeleid dat de drop-out in het onderwijs wil beperken, scholen die de zorg voor leerlingen expliciet in hun missie opnemen... Dit zijn maar enkele van de factoren die deze nood verklaren.

Dit postgraduaat wil leerkrachten die als zorgcoördinatoren in hun school de leerzorg ondersteunen een systematische opleiding bieden.

Onder leerzorg verstaan we alle maatregelen en acties die ondernomen worden op leerling-, klas- en schoolniveau om zwakke leerders te ondersteunen in het leerproces. Onder zwakke leerders rekenen we leerlingen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, met leerachterstanden, met taalachterstanden, met studieproblemen of met GOK-indicatoren.

Programma

Het postgraduaat in de leerzorg in het secundair onderwijs is modulair opgebouwd. Er is een preferentiële volgorde waarin de verschillende modules best gevolgd worden. Daar kan echter om praktische redenen van afgeweken worden. De student(e) beslist zelf welke modules hij/zij per academiejaar volgt. Hieronder staan de modules in preferentiële volgorde opgelijst.

Het postgraduaat omvat een aantal verplichte modules (20 studiepunten) en twee keuzemodules (samen 6 studiepunten). De student(e) moet aan het einde van de opleiding minimum 26 studiepunten gevolgd hebben.

Elk onderdeel heeft een individuele kostprijs.

 

I VERPLICHTE MODULES

 

1   Leerlingen met leerstoornissen, ADHD en autisme: achtergronden én aanpak

(4 studiepunten)

1.1 Leerlingen met leerstoornissen: achtergronden én aanpak – 23 en 30 januari 2018

1.2 Omgaan met leerlingen met ADHD op school en in de klas – 19 en 26 oktober 2017

1.3 Omgaan met leerlingen met autisme op school en in de klas – 20 en 30 november 2017

2   Praktijk en organisatie van de leerzorg

(3 studiepunten)

2.1 Praktijk en organisatie van de leerzorg voor leerlingen en op school – 13 oktober, 10 en 24 november 2017

2.2 Compenserende software voor leerlingen s.o. – 6 maart 2018.

 

3   Basiscursus socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het s.o. en basiscursus communicatie en training     (4 studiepunten)

3.1 Basiscursus socio-emotionele leerlingenbegeleiding – 29 september, 10 oktober en 20 oktober 2017. (herhalingen in januari en april/mei 2018)

3.2 Basiscursus communicatie en training – 3 en 17 oktober 2017 in Beringen en herhaling 20 februari en 6 maart 2018 in Antwerpen.

 

4   Groeigericht begeleiden vanuit een handelings- en oplossingsgericht kader - Een leerling groeit niet door eraan te trekken

(3 studiepunten)

14 en 23 november en 1 december 2017

 

5   Geïntegreerd project 1

     Over clusters 1, 2 en 3 (3 studiepunten)

 

II KEUZEMODULES (2 modules te kiezen uit:)

 

5   Taalzorg op school

(3 studiepunten)

Spel- en schrijfvaardigheid + Technisch en begrijpend lezen – 19 januari, 2 en 23 februari 2018 

 

6   Leerzorg in het moderne vreemde talenonderwijs – data 2017-2018 nog niet gekend.   

(3 studiepunten)

 

7   Leerzorg en leervaardigheden

(3 studiepunten)

7.1 Leervaardigheden – 23 en 31 januari 2018

7.2 Faalangst in het s.o. – 27 februari 2018

 

8   Leerzorg bij leerproblemen wiskunde en wetenschappen in het s.o – 6, 13 en 23 oktober 2017     

(3 studiepunten)

 

9   Geïntegreerd project 2

Over twee modules te kiezen uit de cluster keuzemodules 5, 6, 7 of 8

(3 studiepunten)

 

Evaluatie en getuigschrift

Per gevolgde module maakt de student(e) een schriftelijke opdracht.

Deze schriftelijke opdrachten dienen als startpunt voor de module 5 'Geïntegreerd project voor de cluster verplichte modules 1 - 4' en voor module 9 ‘Geïntegreerd project voor de cluster keuzemodules 5 - 8'.

Doelstellingen

Het postgraduaat beoogt de systematische en wetenschappelijk onderbouwde vorming van leerkrachten en begeleiders die leerlingen in het secundair onderwijs willen helpen inzake problemen bij hun leren.

Na het volgen van de volledige opleiding kan je niet enkel beter aan de didactische en gedragsmatige noden van leerlingen met leerproblemen beantwoorden, je kan ook bijdragen tot de uitbouw van meer structurele leerzorg op school dankzij de verworven inzichten en visie op deze problematiek (bijv. planning en coördinatie van de leerzorg, aanschaf van aangepaste software, leer- en remediëringsmateriaal, advies en begeleiding verstrekken aan de klas- en vakleraren, advies aan ouders, ondersteunen van het beleid).

Het postgraduaat is bedoeld voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, directies, CLB-medewerkers en andere geïnteresseerden die in het secundair onderwijs functioneren.

Doelgroep

De kandidaat-studenten moeten in het bezit zijn van een bachelor- of een masterdiploma van een universiteit of een hogeschool.

Uitzonderlijk kunnen kandidaten die door ervaring in de onderwijssector en/of een SLO-opleiding aan een CVO gelijkwaardige competenties verworven hebben, via een EVC-procedure worden aanvaard.

Begeleiding

De lessen worden gegeven door leden van de Stuurgroep Leerzorg van het CNO-UA en externe gekwalificeerde lesgevers.

Praktisch

Cursuscode: 17/LZG/014A

Per onderdeel of module dient men zich apart in te schrijven bij CNO (via de CNO website). Men betaalt per ingeschreven module.

Per module is er drank en een syllabus voorzien.


Jouw bijdrage: 0 EUR.
Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 6 oktober 2017 09:30u 16:30u


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen