CNO

Universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel

 

Over CNO  Contacteer CNO

De Boogkeers
Campus Drie Eiken - gebouw D
Bekijk nu de opnames van de nascholing Taalintegratietrajecten van 30/09/2021!
De Boogkeers - onthaal
Leslokaal

Welkom!

Coronamaatregelen
Update 10 januari 2022

Rekening houdend met de geldende maatregelen aan de Universiteit Antwerpen en de huidige epidemiologische toestand organiseert Centrum Nascholing Onderwijs de nascholingsactiviteiten t.e.m. 4 februari als volgt:

  • Indien mogelijk wordt de nascholing in afstandsonderwijs aangeboden.
  • Indien afstandsonderwijs niet mogelijk is én er een voldoende groot lokaal beschikbaar is, kan de nascholing plaatsvinden volgens de reeds geldende maatregelen.
  • Indien afstandsonderwijs niet mogelijk is en er geen groot lokaal beschikbaar is, wordt de nascholing uitgesteld of afgelast.

Wijzigt er iets voor jouw nascholing, dan ontvang je hierover per mail de nodige informatie.
Mocht er nog iets onduidelijk zijn, aarzel niet ons te contacteren.


Afstandsonderwijs als nieuwe nascholingsvorm heeft de voorbije maanden zijn sporen verdiend en wordt zeker behouden voor een aantal nascholingen.

Om ons toekomstig aanbod af te stemmen op de noden en verwachtingen van onze cursisten willen we graag jouw mening. Welke vormen van afstandsonderwijs spreken jou wel/niet aan? Welke periode van de dag en welke duurtijd genieten jouw voorkeur? Laat het ons weten via deze korte bevraging!

In de kijker

Taaltraject voor kleuters die nood hebben aan extra taalsteun 03-02-2022

Kleuterscholen beseffen dat het niet volstaat om pas vanaf de verplichte taalscreening kleuters die extra taalsteun nodig hebben te ondersteunen. Gebaseerd op de inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek rond Taalintegratietrajecten (www.taaltrajecten.be), biedt dit driedaags nascholingstraject aan kleuteronderwijzers en directies concrete handvatten om de kinderen die er het meeste nood aan hebben sterk te ondersteunen via de dagdagelijkse activiteiten en interacties in de klas en via een doordacht taalbeleid.

Lees meer

A Tale of Seven Cities 14-02-2022

Identiteit en diversiteit, Angelsaksich cultuurgoed, taalvarianten. Het zijn niet de minste verwachtingen die worden gesteld aan een les Engels. Maar hoe vertaal je deze doelen naar een haalbare, boeiende taalles? Deze nascholing vertrekt van zeven heel diverse steden om uiteenlopende culturen en cultuuruitingen te leren kennen, taalvarianten van het Engels te ontdekken, kennis en vaardigheden op te bouwen naar taaltaken over cultuur en reizen. Je krijgt inspiratie en concreet lesmateriaal om de Angelsaksische wereld voor jouw leerlingen te openen!

Lees meer

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden (herhaling 1) 10-03-2022

Tijdens het (driejarig) traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ... Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen. De startmodule focust op je unieke positie, interactie, conflicthantering en gesprekstechnieken.

Lees meer

Nascholingsaanbod voorjaar 2022

Ontdek het ruime nascholingsaanbod van CNO voor het voorjaar 2022 op de manier die bij jou past!

  • Gebruik de boomstructuur van onze website via de knop 'Nascholingsaanbod' links bovenaan.
  • Ga gericht op zoek via de zoekfunctie van onze website rechts bovenaan.
  • Blader door één of meerdere van onze themaboekjes:

Taal en cultuur,
maatschappij en economie

Wetenschappen, wiskunde, techniek en STEM

Leerlingenbegeleiding

Basisonderwijs

Leidinggevenden en ondersteunend personeel

Vakoverschrijdend aanbod


Taaltrajecten: Taalondersteuning voor leerlingen die daar extra nood aan hebben

Welke bouwstenen zijn nodig voor effectieve taalondersteuning? In 2020 gaf de Vlaams minister van Onderwijs de opdracht aan de Universiteit Antwerpen, in partnerschap met de hogescholen Odisee en Thomas More, om een onderzoek naar taalintegratietrajecten uit te voeren. Het onderzoek moest een wetenschappelijk onderbouwd antwoord geven op volgende vraag: wat zijn de kenmerken van een effectief taaltraject voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen?

30/09/2021 - online avondnascholing
Tijdens een online avondnascholing vertelden de onderzoekers hoe je een taaltraject uitbouwt en welke bouwstenen hierbij essentieel zijn. Ze legden uit welk materiaal je op de website www.taaltrajecten.be vindt en hoe je ermee aan de slag kan gaan van kleuter- tot en met secundair onderwijs. Kon je er niet bij zijn of wil je één of meerdere sessies herbekijken? Je vindt alle opnames terug op deze pagina.

01/12/2021, 18.30u - lezing Stadscampus
Tijdens deze lezing gaf Jordi Casteleyn meer duiding over het ontstaan van het project en de wetenschappelijke adviezen die werden geformuleerd. Hij ging onder andere in op de vraag wat schoolteams kunnen doen, want taaltrajecten vragen een schoolbrede aanpak. Je kan de lezing herbekijken via dezelfde pagina.


Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding

Maak spelenderwijs werk van een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding!

Het realiseren van inclusief onderwijs dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen vraagt een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding. Wil je samen met je collega’s het beleid op leerlingenbegeleiding in jouw school verder ontwikkelen? Dan is deze toolbox iets voor jou!

Deze toolbox omwat zowel inzichten als werkvormen. De kernfeiten van vier jaar onderzoek geven je nieuwe inzichten over inclusief onderwijs. Op basis daarvan analyseer je via concrete werkvormen het beleid op leerlingenbegeleiding in je eigen school. Dat doe je alleen of samen met je collega’s. De interactieve spellen maken meteen sterke punten en werkpunten zichtbaar. Tegelijk krijg je een beter zicht op je eigen rol en functioneren. Het resultaat? Concrete actiepunten voor meer en betere leerlingenbegeleiding in jouw school.

Klik hier voor meer informatie. Je kan de toolbox bestellen zolang de voorraad strekt.

Een andere vraag?

Contacteer ons:

 03 265 29 60 
 cno@uantwerpen.be


Volg ons op:

 Facebook
 LinkedIn
YouTube

 

 

 

 

Voor een optimale functionaliteit van deze website raden wij de browser Firefox aan. 

Ervaart u problemen bij het inschrijven? Kijk dan eerst na of u de laatste update(s) van Firefox hebt geïnstalleerd én of uw pop-upblocker is uitgeschakeld.