Themadag Start to Lesson Study: Verschillen tussen leerlingen samen aanpakken - nieuwe datum - via afstandsonderwijs - Plenaire sessie (09:30 - 10:30)

Welkom en verloop van deze virtuele studiedag.

Tijdens deze plenaire startsessie kaderen we de meerwaarde van Lesson Study binnen het professionaliseringsbeleid. We geven in vogelvlucht weer hoe Lesson Study concreet vorm krijgt, en zoemen in op de do's en don'ts bij de implementatie. We eindigen met een toelichting bij de mogelijkheid om in te tekenen op een traject binnen CNO.

Elke Struyf is als gewoon hoogleraar onderwijswetenschappen verbonden aan de Antwerp School of Education (AsoE) en de onderzoeksgroep EduBROn van de Faculteit Sociale Wetenschappen, aan de Universiteit Antwerpen.

Vincent Donche is als hoofddocent verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen, Universiteit Antwerpen. In de onderzoeksgroep EduBROn verricht hij onderzoek op het terrein van leren en instructie, hoger onderwijs en hiermee verbonden meetvraagstukken.

Kathleen Bodvin finaliseerde in 2018 haar proefschrift over de rol van familiale achtergrond in zorg op school. Daarna werkte Kathleen als post-doc onderzoeker binnen EduBROn (Universiteit Antwerpen) aan diverse projecten rond onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Katelijne Barbier is verbonden aan de onderzoeksgroep EduBROn (Universiteit Antwerpen). Zij verricht doctoraal onderzoek naar het versterken van onderwijs voor cognitief sterke leerlingen.

Ze zijn ook verbonden aan het Talent project ‘TAiLoring EducatioN and care to Talents of youth’, vrij vertaald: ‘Onderwijs en zorg op maat van talenten van leerlingen’. In dit project werken drie Vlaamse universiteiten samen, namelijk KU Leuven, UGent en UAntwerpen, met als doel de onderwijspraktijken voor cognitief begaafde leerlingen te verbeteren.

Keuze Lesgever
Plenaire sessie Elke Struyf
Vincent Donche
Kathleen Bodvin

Verwelkoming en verloop van deze virtuele studiedag toelichten.

Tijdens deze plenaire startsessie kaderen we de meerwaarde van Lesson Study binnen het professionaliseringsbeleid. We geven in vogelvlucht weer hoe Lesson Study concreet vorm krijgt, en zoemen in op de do's en don'ts bij de implementatie.

 


Terug naar overzicht van workshops