Themadag: Breed evalueren is groei stimuleren (BaO) - live online themadag - Plenum (09:15 - 10:30)

Keuze Lesgever
Breed evalueren Ludo Heylen

Ludo Heylen is  directeur van CEGO vorming en Consult. Hij is tevens als wetenschappelijke medewerker betrokken bij diverse  onderwijsprojecten van KU Leuven. Hij is intensief bezig met activerende werkvormen, breed evalueren, differentiatie en talentontwikkeling en legt daarbij steeds de band met gelijke onderwijskansen. Hij is ook internationaal actief als onderwijsconsultant.

Kinderen ontwikkelen op allerlei terreinen en domeinen en het zien van hun groei geeft hen kracht om steeds verder te gaan. Stimuleren van taalontwikkeling kan voor sommige kinderen net beter verlopen door niet te veel te focussen op de problemen binnen taal maar te zoeken naar hun sterktes om daarop verder te bouwen.

Binnen deze lezing kan je volgende zaken verwachten:

  • Wat is breed evalueren?
  • Hoe doe je dat concreet?
  • Hoe kan je binnen de evaluatie kinderen eigenaarschap geven?
  • Hoe kan je kinderen in deze context best feedback geven?

De lezing steunt op praktijkvoorbeelden en op onderzoeksgegevens van wat werkt binnen onderwijs.


Terug naar overzicht van workshops