De kracht van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling op school: van prikkel tot praktijk - Plenum - EDO op school : een verhaal met veel gezichten (11:00 - 12:00)

Keuze Lesgever

Het in praktijk brengen van EDO is een uitdagende onderneming. In het VALIES-project begeleidden en onderzochten we meer dan 50 scholen bij dit proces. In deze sessie staan we stil bij de tandem van pedagogische begeleiding en professionele leergemeenschappen voor de implementatie van EDO in de VALIES-scholen. Twee van deze scholen brengen vervolgens ook hun eigen EDO-verhaal: basisschool St. Paulus uit Kortrijk en PIBO Tongeren. Elk vanuit hun eigenheid gaan ze in op de afgelegde weg, de hindernissen die ze tegen kwamen en de overwinningen die ze behaalden. St. Paulus maakte naam met hun klimaatspeelplaats, een leer- en speelrijke omgeving die leerlingen aanzet om connectie met de natuur op te bouwen en mee zorg te dragen voor een duurzame toekomst. PIBO Tongeren werkte het project ‘boerderij voor de toekomst’ uit, samen met hun leerlingen van de eerste graad B-stroom. De leerlingen leren er actie nemen om vanuit hun toekomstige beroepspraktijk bij te dragen aan duurzaamheid. Deze praktijkverhalen geven een illustratie van de vele gezichten die EDO kan hebben op scholen en tegelijk dagen ze de kaders en resultaten van de onderzoekers uit.

              Els De Smet is pedagogisch adviseur bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Haar bijzondere expertise ligt bij leerplanontwikkeling en -implementatie, het leergebied Mens en maatschappij en het betekenisvol integreren van aanverwante educaties in het onderwijsaanbod. Binnen VALIES was Els één van de drijvende krachten achter het uitdenken en inzetten van de aanpak voor pedagogische begeleiding en het werken in professionele leergemeenschappen. In deze sessie doet ze die aanpak uit de doeken en reflecteert ze op succesfactoren en hindernissen bij het begeleiden van schoolteams richting effectieve educatie voor duurzame ontwikkeling.

              Cedric Ryckaert is leerkracht in de derde graad van basisschool Sint-Paulus te Kortrijk. Zijn focus ligt op thema's rond duurzame ontwikkeling, outdoor learning en spelend leren. De afgelopen jaren werkte hij met het team aan de heraanleg van de speelplaats. De speelplek evolueerde zo van een betonnen vlakte tot een prikkelend speel- en leerlandschap.

              Leen Janssen en Naomi Nelissen zijn leerkrachten aan het PIBO Tongeren en bezig met het onderwerp ‘Duurzaamheid op bedrijven’ zoals boerderijen, tuinaanleg, etc. Met het oog op de toekomst vinden zij het belangrijk dat de leerlingen zelfstandig duurzame keuzes kunnen/leren maken. Met de expertise van het leerkrachtenteam en externen zorgen ze ervoor dat de leerlingen een duurzame kijk krijgen op hun toekomst.


Terug naar overzicht van workshops