12de Welzijnsdag voor het onderwijs - Ronde 1 (09:15 - 10:30)

Keuze Lesgever
1.01 Basiskennis elektriciteit Dany Vanharen

Om te kunnen meevolgen wat de verschillende opmerkingen/inbreuken zijn bij een periodieke keuring van een elektrische installatie is het belangrijk dat men de verschillende grootheden en de belangrijkste componenten van een elektrische installatie kent. In deze sessie zal deze noodzakelijke kennis worden uitgelegd op een bevattelijke wijze, zonder moeilijke formules en zonder een elektricien van u te willen maken.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.

 


1.02 Een goed DRBS, hoe pak ik dit aan? - deel 1 Jurgen Reynders

De codex Welzijn op het werk schuift het concept van een DRBS, ‘dynamisch risicobeheersingsysteem’, naar voren. Het verplicht de scholen hun preventiebeleid op systematische wijze te plannen :

  • Dynamisch, omdat het hier gaat om een continu proces dat constant evolueert en zich permanent aanpast aan de wijzigingen
  • Risico, omdat de analyse van aanwezige risico's in de onderneming centraal staat
  • Beheersing, omdat dit systeem oplegt dat preventie en uitvoering van het beleid inzake welzijn op het werk op een gestructureerde en methodische wijze gebeurt. Het dwingt om na te denken over een echte strategie in plaats van zich tevreden te stellen met louter theoretische maatregelen die de toets van de praktijk niet doorstaan.
  • Systeem, omdat, het niet alleen de technische aspecten in rekening brengt, maar ook de werkorganisatie, de sociale relaties en de omgevingsfactoren.

 

Om dit te organiseren is het belangrijk om over de juiste informatie te beschikken. We trachten tijdens deze uiteenzetting deze wetgeving op een praktische manier toe te lichten.


1.03 Kennis van bouwmaterialen naar brandveiligheid toe (VOLZET) Guy Lenaerts

Bij elk bouw- of renovatieproject moet het een doelstelling zijn om  bij oplevering te voldoen aan het wettelijke kader m.b.t. brandveiligheid en een veilige evacuatie.  De specificaties en de keuze van de gebruikte bouwmaterialen zijn daarbij in zowel fase ontwerp als uitvoering essentieel. In deze sessie wordt toelichting gegeven aan welke eisen bouwmaterialen  m.b.t. brandveiligheid moeten voldoen.

  • Korte verwijzing naar wetgeving en basisnormen
  • Toelichting bij de Europese normen voor het aantonen 'reactie bij brand' voor bouwmaterialen.
  • Specificaties van bouwmaterialen mb.t. reactie bij brand
  • Hoe dit opvolgen in een bouw- en renovatieproces met architect?
  • Welke verplichtingen zijn er voor schoolbestuur en preventieadviseur

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.
Vereiste basiskennis:
Wetgeving tot vaststelling van de Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing van nieuwe openbare gebouwen


1.04 De preventieadviseur in de dagdagelijkse praktijk (VOLZET) Kristel Vanorbeek

Wat staat er op het programma van de preventieadviseur in het basisonderwijs?

De opdrachten en de taken staan mooi opgesomd in de wetgeving, maar hoe gaan we dit op de werkvloer tegenkomen? Wat is de dagdagelijkse praktijk?

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor basisonderwijs: schoolbesturen, directeurs en hun preventieadviseurs.


1.05 Proces 7: gebouw en onderhoud - hoe pak je dit aan? (VOLZET) Koen Lauriks

Het proces “gebouw en onderhoud” van de BVH-doorlichting wordt uit de doeken gedaan door een ervaringsdeskundige. Hij zal je vertellen hoe je dit proces aanpakt en wat er bij dit proces allemaal hoort.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.


1.06 Wat is de invloed van akoestiek in je lokaal? Jan Goos

Een toelichting over de principes en begrippen over akoestiek in het algemeen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor het welzijn van personeel. De verschillende termen worden op een praktische manier toegelicht.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor leden van de hiërarchische lijn en preventieadviseurs.


1.07 Hoe organiseer ik het onderhoud van de gebouwen - deel 1 Koen Boels

In een school heeft men veel middelen en lokalen die regelmatig een onderhoud en controle nodig hebben. Hoe kan je op een gestructureerde manier deze controles en onderhouden gaan plannen en opvolgen.
Hoe kadert deze planning en opvolging in de processen die de onderwijsinspectie? Deze werkwinkel is opgesplitst in twee delen.

Doelgroep:
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs, technisch adviseurs en gebouwenbeheerders van het onderwijs.


1.08 Verkeersveilige schoolomgevingen met de betrokkenheid van de PA (VOLZET) Paul Van Assche

Dagelijks is er veel ‘begankenis’ aan de schoolpoort en de directere schoolomgeving. Niet enkel basisscholen steken hier veel energie en moeite in; ook secundaire scholen hebben hier de nodige aandacht voor.

Heeft de interne preventieadviseur hier ook taken te vervullen? De preventieadviseur focust niet alleen op veilige scholen maar zeker ook op een goed doordachte organisatie alle ‘bewegingen’ buiten het schooldomein.

Vaak staan we hier te weinig bij stil. Toch even focussen hierop? Ja, zeker de moeite!


1.09 Supervisie voor de PA Krista Dekoning

Tijdens de supervisie voor de preventieadviseur kan elke cursist met zijn verzuchtingen en problemen vanop de werkvloer terecht bij een team van ervaringsdeskundigen preventie in onderwijs. Zij zullen trachten om eventueel een oplossing aan te bieden of het probleem eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Een frisse blik op een probleem kan al heel verhelderend werken. Het zal een praatbarak zijn met een positieve sfeer, een hulp voor elkaar binnen de preventieadviseurs in onderwijs.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor directeurs, preventieadviseurs van het onderwijs.


Terug naar overzicht van workshops