Dag van het ondersteunend personeel - oude versie 2019-2020 - Ronde 1 (09:30 - 10:45)

Keuze Lesgever
1.1 Constructief omgaan met religieuze en cultuurverschillen: het zit hem vaak in kleine dingen! Brahim Bouzarif

Heel wat scholen hebben vragen over hoe je in de praktijk oplossingen aanbrengt rond de verwachtingen en onzekerheden die een religie als islam of een andere cultuur oproept binnen de school. Dit leidt soms tot onbegrip, wrevel, ongemakkelijke situaties, enz. Deze workshop wil je ondersteunen in het positief omgaan met jongeren van een andere religie of cultuur.


1.2 Daadwerkelijke en deontologische opties bij onbetaalde schoolfacturen Sven Dereze

Onbetaalde schoolfacturen, het is geen enkele school onbekend. Deze sessie neemt de media-aandacht van de afgelopen maanden omtrent onbetaalde schoolfacturen en “armoede” even onder de loep. Verjaart een schoolfactuur daadwerkelijk na 1 jaar en kan je extra kosten aanrekenen bij een laattijdige betaling? Wat zijn de consequenties van een samenwerking met een incassokantoor, deurwaarder, MyTrusto en dergelijke? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord.


1.3 Werken onder emotionele druk Hendrik Gaublomme

Bewaken en begeleiden van kinderen of jongeren, in groep of individueel, vraagt vaak heel wat inzet. Lichamelijke en mentale inspanning eigen aan spreken, alert zijn, plannen, beslissen, bewegen... wordt vaak onderschat, maar kan je mits een goede nachtrust compenseren. Daarnaast zijn er ook vaak  emoties die je ‘bedrukt’ maken, zoals onmacht, faalangst, frustratie, kwaadheid, ongeduld. Deze emotionele druk is moeilijker te ontkoppelen, de aanleiding verdwijnt niet zomaar,  problemen zijn soms ‘blijvend’ van aard.
Tijdens deze workshop maak je kennis met vier strategieën om deze niet-gewenste emoties tijdig te herkennen, te ontkoppelen en draaglijker te maken. Je leert jezelf rust te gunnen aan denken en voelen.


1.4 Win aan tijd, efficiƫntie en kwaliteit door een goede jaarplanning van de personeelsadministratie Katleen Albrecht

Deze workshop leert je hoe je als medewerker van een personeelsadministratie baat kan hebben bij een degelijke jaarplanning en handige werkinstrumenten. Hoe bereid je je voor op de start van het nieuwe schooljaar? Met welke piekmomenten moet je tijdens het schooljaar rekening houden en hoe kan je je hiervoor organiseren?

Na deze workshop beschik je over een gedetailleerde jaarplanning voor het nieuwe schooljaar en heb je inzicht in een aantal werkdocumenten en processen die je hierbij kunnen helpen. Je krijgt daarenboven een aantal concrete tools aangereikt om jezelf en je directie optimaal te ondersteunen: een voorbereiding voor de opdrachtverdeling, een voorbeeld van een informatiebundel voor het personeelslid bij de start van het schooljaar, een voorbereiding voor de vaste benoemingen, een aanvraagformulier en beknopt overzicht van de mogelijke verlofstelsels.


1.5 Teamzorg: 't is goed in 't eigen hart te kijken Heidi Lagast

De uitdagingen die de maatschappij aan het onderwijs stelt, vereisen meer dan ooit het échte teamwork. En teamwork vereist samenwerking. Het is dus belangrijk dat iedereen van het team kan en wil samenwerken. Dat is niet altijd evident. Verschillende opvattingen over hoe die samenwerking er moet uitzien, wanneer door wie waarover en hoe moet worden gepraat en beslist, kunnen nogal uiteenlopen. Vaak wordt dan naar de directie gekeken die het maar moet oplossen. We zijn nochtans met zijn allen verantwoordelijk voor een goede samenwerking en een positief welbevinden. Teamzorg is van iedereen. We bespreken dan ook de kenmerken van een context waarbij iedereen verantwoordelijkheid opneemt voor de teamzorg en teamstress geen kans krijgt. Zodat we ‘voor het slapen gaan’, met een tevreden gevoel de dag kunnen afsluiten omdat we het goede hebben gedaan, voor de leerlingen, voor onszelf maar ook voor elkaar.


1.6 Rugklachten, een stille killer! Inspirerende workshop MET oplossingen! Nicolas Vergauwen

Je zoemt in op de mogelijkheden om lichamelijke klachten tijdens het werk te voorkomen. Je krijgt inzicht in bepaalde houdingsgewoonten, hoe bepaalde klachten hierdoor tot stand kunnen komen en krijgt ook een aantal concrete oplossingen aangereikt om hier mee om te gaan. Hoe richt je best je werkplaats in, hoe kan je 'gezond' werken en welk programma kan je best volgen als je al rugpijn hebt?
Een must voor iedere secretariaatsmedewerker!


Terug naar overzicht van workshops