Taaltrajecten: Taalondersteuning voor leerlingen die daar extra nood aan hebben - live online nascholing

Inleiding

Welke bouwstenen zijn nodig voor effectieve taalondersteuning? In 2020 gaf de Vlaams minister van Onderwijs de opdracht aan de Universiteit Antwerpen, in partnerschap met de hogescholen Odisee en Thomas More, om een onderzoek naar taalintegratietrajecten uit te voeren. Het onderzoek moest een wetenschappelijk onderbouwd antwoord geven op volgende vraag: wat zijn de kenmerken van een effectief taaltraject voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen? 

Tijdens deze online nascholing vertellen we hoe je een taaltraject uitbouwt en welke bouwstenen hierbij essentieel zijn. We leggen uit welk materiaal je op de website www.taaltrajecten.be vindt, en hoe je ermee aan de slag kan gaan.

Dit project focust expliciet op het volledige leerplichtonderwijs, dus van kleuter- tot en met secundair onderwijs, en kijkt dus niet alleen naar wie zwak zou scoren op de taalscreening voor kleuters. We starten onze online studiedag dus met een overzicht van het project, maar focussen daarna op enkele specifieke onderwijsniveaus: kleuter-, lager, secundair en OKAN-secundair onderwijs. De zes bouwstenen zijn namelijk wezenlijk voor de preventie van taalproblemen, en niet enkel voor de remediëring ervan. Taaltrajecten kunnen voor iedereen belangrijk zijn.

Elke dag maken tienduizenden leerkrachten in Vlaanderen het verschil voor leerlingen met nood aan taalsteun. Met dit project wilden we hen en het onderwijsveld ondersteunen bij de verdere uitbouw van de reeds aanwezige expertise. We kijken er dan ook uit om jou bij deze online nascholing te mogen begroeten.

De opnames van deze nascholing vind je terug op cno.uantwerpen.be/taalintegratietrajecten.
 

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten en ondersteuners, directie, taalspecialisten... uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs, OKAN...

 

Rondes

17:00 - 17:45 Plenum

Praktisch

De code van deze studiedag is 21/TIT/999
Deze studiedag vindt plaats op 30-09-2021 in Afstandsonderwijs (via MS Teams).
Jouw bijdrage: 0 EUR.


Deelname is gratis.

De opnames van deze nascholing vind je terug op cno.uantwerpen.be/taalintegratietrajecten.


Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be