Themadag Start to Lesson Study: Verschillen tussen leerlingen samen aanpakken

Inleiding

Diversiteit in de klas is een realiteit voor elke leraar. Het daagt leraar en onderzoeker uit om de onderwijspraktijk anders te bekijken en na te denken over ‘wat’ werkt, ook geldt voor ‘elke’ leerling. Leraren hebben soms het gevoel door het bos de bomen niet meer te zien. Door gerichte observatie en onderzoek kunnen echter nuttige inzichten worden gewonnen. Lesson Study is een professionaliseringsmethode waarbij leraren in team als onderzoekers in de eigen klaspraktijk aan de slag gaan. Door samen lessen te ontwerpen met de bedoeling de eigen klaspraktijk voor (een groep) leerlingen te verbeteren, kunnen belangrijke lessen getrokken worden. Lesson Study wil als methodiek een werkbaar antwoord geven om verantwoord op de diversiteit in te spelen. Lerarenteams gaan zelf op zoek naar ‘wat werkt, voor wie’ en ontdekken zo op welke manier de klaspraktijk voor alle leerlingen het beste georganiseerd kan worden.

Doelgroep

Directeurs, TA(C)'s, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders en leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs.

Rondes

09:30 - 10:45 Plenaire sessie

Praktisch

De code van deze studiedag is 19/DR/999
Deze studiedag vindt plaats op 04-06-2020 in de Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Rodestraat 14 in 2000 Antwerpen, lokalen R012, R212, R201.
Jouw bijdrage: 60 EUR.


Dranken en boek zijn inbegrepen in de deelnameprijs van deze studiedag.

Dagprogramma:
09.00 - 09.30 uur: onthaal en koffie
09.30 - 10.45 uur: gezamenlijke lezing
10.55 - 12.00 uur: workshops per doelgroep (BaO, s.o. en directies)


Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Inschrijven

Deze studiedag is volzet.