Themadag Start to Lesson Study: Verschillen tussen leerlingen samen aanpakken - nieuwe datum - via afstandsonderwijs

Inleiding

Diversiteit in de klas is een realiteit voor elke leraar. Het daagt leraar en onderzoeker uit om de onderwijspraktijk anders te bekijken en na te denken over ‘wat’ werkt, ook geldt voor ‘elke’ leerling. Leraren hebben soms het gevoel door het bos de bomen niet meer te zien. Door gerichte observatie en onderzoek kunnen echter nuttige inzichten worden gewonnen. Lesson Study is een professionaliseringsmethode waarbij leraren in team als onderzoekers in de eigen klaspraktijk aan de slag gaan. Door samen lessen te ontwerpen met de bedoeling de eigen klaspraktijk voor (een groep) leerlingen te verbeteren, kunnen belangrijke lessen getrokken worden. Lesson Study wil als methodiek een werkbaar antwoord geven om verantwoord op de diversiteit in te spelen. Lerarenteams gaan zelf op zoek naar ‘wat werkt, voor wie’ en ontdekken zo op welke manier de klaspraktijk voor alle leerlingen het beste georganiseerd kan worden.

Doelgroep

Directeurs, TA(C)'s, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders en leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs.

Rondes

09:30 - 10:30 Plenaire sessie

Praktisch

De code van deze studiedag is 19/DR/999
Deze studiedag vindt plaats op 07-05-2020 in via afstandsonderwijs.
Jouw bijdrage: 60 EUR.


Deze studiedag was oorspronkelijk gepland op 19 maart 2020 maar kon toen niet plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen. De nascholing wordt nu aangeboden via afstandsonderwijs (BlackBoard Collaborate) op 7 mei. Opnames en digitaal materiaal blijven tot het einde van het schooljaar beschikbaar.

Het boek is inbegrepen in de deelnameprijs van deze themadag en wordt per post verzonden.

Dagprogramma:

9u30-10u30: Presentatie in virtuele aula:

  • inleiding project TALENT
  • algemene uitleg Lesson Study
  • vragen

10u30-10u40: Pauze

10u40-11u20: opsplitsen in 2 groepen

  • Groep 1: illustratie Lesson Study cyclus en tools (prioritaire doelgroep: leraren basis- en secundair onderwijs)
  • Groep 2: implementatie van en begeleiding bij een Lesson Study (prioritaire doelgroep: leidinggevenden, pedagogisch begeleiders, leerlingenbegeleiders en zorgcoördinatoren)

11u20-11u30: presentatie in virtuele aula: toelichting bij CNO nascholingstraject ‘Start to Lesson Study’

 


Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be