Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Zorg   HR: De schoolleider als motor voor verandering en verhoogd welbevinden - via afstandsonderwijs

HR: De schoolleider als motor voor verandering en verhoogd welbevinden - via afstandsonderwijs

De veranderende rol van de leraar krijgt de laatste jaren veel aandacht maar ook de schoolleider ontsnapt hier niet aan. Het HR-aspect krijgt meer en meer de plaats die het verdient: naast onder andere de rol van praktische organisator treedt de directeur als people's manager geleidelijk aan op de voorgrond. Wat betekent dat echter je medewerkers managen? Worden zij hier echt beter van? Of is dit meedoen met een trend? Kan je inspirerend zijn voor je team door zelf bepaald gedrag voor te leven? Ben je als directeur echt in staat om de motivatie van je team te verhogen? Sta je er helemaal alleen voor of gaat ook hier de term gedeelde verantwoordelijkheid op?
Drie lezingen, elk met een eigen invalshoek, willen je inspireren om de kracht en impact van jouw manier van optreden niet te onderschatten. Ja, directeur, ook jij doet er toe!

Programma

13.00 uur: Een doordacht HRM-beleid maakt leraren gelukkig?! (Soetkin Vercruyssen)

HRM-beleid: je wilt wel; maar hoe begin je eraan, welke keuzes maak je en waar wil je naartoe? Deze lezing zoemt in op de mogelijkheden die bestaan binnen de school om een doordacht HRM-beleid te voeren, en dit op basis van de (veranderende) noden. Je krijgt tips en voorbeelden en maakt kennis met enkele modellen om hier concreet mee aan de slag te gaan op jouw school.

14.00 uur: Diepgaande onderwijsvernieuwing met theorie U: beter leren en (terug) gemotiveerd voor de klas! (Els Laenens)

Theorie U is een sociale technologie voor leren, leiden, vernieuwen en diepgaande transformatie. De essentie van het proces is een verschuiving in bewustzijn die individuen, groepen en organisaties in staat stelt om oude patronen te overstijgen en zich te verbinden met de hoogste toekomstige mogelijkheden. Onderwijsvernieuwing gebaseerd op theorie U,  verbetert niet alleen de relaties tussen lerenden, leraars en tussen leraars en lerenden, maar ook de relatie met het eigen leren. Je leert dieper, gemotiveerder, zelf-regulerend en met meer enthousiasme.

15.15 uur: Teamzorg. Het is goed in 't eigen hart te kijken. (Heidi Lagast)

De tijd dat de leerkracht alleen in een klas stond, nauwelijks klasoverschrijdend overleg had en waar de directie vooral controlerend optrad, is voorgoed voorbij. De uitdagingen die de maatschappij aan het onderwijs stelt, vereisen meer dan ooit het échte teamwork. En teamwork vereist samenwerking. Het is dus belangrijk dat iedereen van het team kan en wil samenwerken. Als dit niet in goede banen wordt geleid, kunnen gevoelens van eenzaamheid, vervreemding en stress er het gevolg van zijn. Vaak wordt dan naar jou als directie gekeken die het maar moet oplossen. We zijn nochtans met zijn allen verantwoordelijk voor een goede samenwerking en een positief welbevinden. Teamzorg is van iedereen. Je krijgt zicht op de kenmerken van een context waarbij iedereen verantwoordelijkheid opneemt voor de teamzorg en teamstress geen kans krijgt. Zodat je ‘voor het slapen gaan’, met een tevreden gevoel de dag kan afsluiten omdat je het goede hebt gedaan, voor de leerlingen, voor jezelf maar ook voor elkaar.

 

Doelgroep

Directeurs, TA(C)'s, middenkader en andere leidinggevenden uit basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenonderwijs

Begeleiding

Soetkin Vercruyssen heeft ruime ervaring als leerkracht en graadcoördinator in het Oscar Romerocollege te Dendermonde. De laatste jaren heeft ze zich vervolmaakt als coach en trainer.

Els Laenens is wiskundige, informaticus en onderwijsvernieuwer aan de Universiteit Antwerpen. In die laatste rol focust ze op het optimaliseren van het leerproces om studenten alle kansen te geven om creatief en ondernemend te leren.

Heidi Lagast is lector (school)communicatie en (team)coaching, supervisor en leertrajectbegeleider banaba Zorgverbreding en remediërend leren aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Ze volgde diverse opleidingen en vormingen in de verschillende aspecten van het coachen.

Praktisch

Cursuscode: 19/DR/232A

Deze nascholing wordt aangeboden via afstandsonderwijs. Opnames en digitaal materiaal blijven tot één maand na datum beschikbaar.

De nascholing bestaat uit drie lezingen die je kan terugvinden op teams. Je kan deze beluisteren via Teams vanaf 30 april op een moment dat het jou past. Er werd per lezing een mapje aangemaakt waar je het bijhorende materiaal kan vinden. Omdat het hier niet gaat over interactieve lezingen, zijn de sprekers op 30 april niet online beschikbaar. Heb je vragen over de inhoud, kan je nadien wel terecht bij hen via mail. Denk eraan dat je inlogt op Teams via het account dat je van CNO krijgt en niet via een ander account.

Veel luisterplezier.


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 30 april 2020 13:00u 16:15u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen