Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Zorg   Crisismanagement en crisiscommunicatie: een praktische gids - via afstandsonderwijs

Crisismanagement en crisiscommunicatie: een praktische gids - via afstandsonderwijs

Als je school geconfronteerd wordt met ernstige incidenten en schokkende gebeurtenissen ben je hier zelden voldoende op voorbereid. Je noodplan en de jaarlijkse evacuatieoefening(en) bieden je een zekere houvast, maar volstaan meestal niet om de organisatorische en communicatieve uitdagingen die op je afkomen tijdens en na een crisis met voldoende vertrouwen te kunnen aanpakken. Tijdens de training zoomen we in op de werking van een schoolcrisisteam, de afstemming met de hulpdiensten en de communicatie met alle stakeholders.

Programma

Dagdeel 1: In het eerste dagdeel duiken we a.d.h.v. van sprekende praktijkvoorbeelden in het organisatorische en het begrippenkader. Je maakt kennis met de (hulp)diensten, verschillende soorten crisissituaties, hun specifieke uitdagingen en mogelijke aanpak en verkent de communicatieve kansen, beperkingen en bedreigingen.

 • Wat is een crisis?
 • Hoe kan je een school(crisis)team samenstellen?
 • Hoe kan je oefenen?
 • Hoe bouw je een crisisondersteuningsnetwerk uit?
 • Op welke diensten kan je desgevallend terugvallen?
 • Welke tools kunnen je crisisteam helpen om op korte tijd, soms met erg weinig gevalideerde informatie en rekening houdend met de middelen die je op dat moment (slechts ) hebt, de noodzakelijke soms cruciale beslissingen te nemen?
 • Hoe krijg je in kaart hoeveel leerlingen en/of leerkrachten er (rechtstreeks) betrokken zijn, welke zorg moet je school zelf bieden en wie kan je daarbij helpen?
 • In welke mate is de schoolwerking ontwricht en hoe snel kan je terug een quasi normaal lesverloop garanderen?
 • Hoe organiseer je de (na)zorg?
 • Waarmee houden we rekening in onze (crisis)communicatie?
 • Wie moeten we, in welke volgorde, allemaal verwittigen en hoe gaan we om met de vele vragen van leerlingen, ouders, leerkrachten, pers… die op ons afkomen?
 • Hoe organiseren we de communicatieflow met de verschillende doelgroepen?

Dagdeel 2: Je gaat in kleinere crisisteams aan de slag met de kennis en de tools uit dagdeel 1. A.d.h.v. verschillende crisisscenario’s oefen je het omgaan met (tijds)druk, de nood tot afstemming, de verwachtingen van leerlingen, ouders, pers…

Doelstellingen

Deelnemers kennen:

 • de werking van de hulp- en ondersteunende diensten bij een crisis op school, de opbouw van de noodplanning en het principe van opschaling;
 • de afstemmingsmogelijkheden met de ondersteunende diensten;
 • het belang van tijdige en correcte communicatie.


De deelnemers kunnen:

 • a.d.h.v. de instrumenten en hun noodplan de schoolwerking, zorg en nazorg accuraat organiseren;
 • per doelgroep gericht kiezen voor de aangewezen communicatieinstrumenten;
 • per doelgroep kiezen voor de aangewezen communicatie(strategie) en bijhorende boodschappen.

Doelgroep

Directies, middenkader, preventieadviseurs, clb-medewerkers.

Begeleiding

Luc Claessens is gewezen coördinator veilige scholen bij Onderwijsnetwerk Antwerpen. Hij traint schoolteams in het omgaan met crisissituaties in samenwerking met de dienst noodplanning, de rampencoördinator en de dienst communicatie van de Antwerpse politie.

Praktisch

Cursuscode: 19/DR/217A

Deze nascholing wordt aangeboden via afstandsonderwijs. Opnames en digitaal materiaal blijven tot één maand na datum beschikbaar.

Aanvang 9u15

Kort kennismaken  

Toelichting met powerpoint: begrippenkader, enkele modellen en instrumenten van aanpak met korte individuele opdrachten. Timing 2X30’ met pauze en uiteraard mogelijkheid tot vraag en antwoord

Einde + 10u30  PPT beschikbaar op platform

Opnieuw starten om 11u00

Van theorie naar praktijk. Toelichting over oefenen en toepassen van modellen en aanpak in 2 geleide praktijkoefeningen / 1 voor basis / 1 voor secundair = deelnemers bepalen hun aanpak en communicatie en geven enerzijds aan hoe ze reageren op de crisissituatie die zich in ‘real time’ ontwikkelt.  We bespreken  wie we consulteren en waarom / wie we op welke wijze willen bereiken en wat we telkens van de beoogde groep verwachten ( hulp- en interventiediensten / ouders / leerlingen / personeel / pers / buurtbewoners / … Deze aanpak vormt de voorbereiding op de individuele oefeningen van de namiddag.  Presentatie wordt gedeeld tijdens de uiteenzetting

11u45 -12u00 =>  verdelen van de individuele oefeningen voor de namiddag.  Elke deelnemer krijgt een eigen oefening met een specifieke rol aangepast aan de eigen rol op school en een 2de rol.

Scenario en de nodige werkdocumenten worden naar de deelnemers gestuurd.

13u00-14u00 zelf aan de slag:  deelnemers gaan individueel aan de slag met hun eigen scenario en hun rollen. Lesgever blijft  beschikbaar voor vragen. Dit deel kan eventueel ook verlaat worden

14u00-15u00:  overlopen en nabespreken van de scenario’s.


Jouw bijdrage: 110 EUR.
Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 5 mei 2020 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen