Zoek een nascholing
Je bent hier:   Dag van het Spaans

Dag van het Spaans

Deze nascholing bestaat uit 3 sessies:

 1. México: historia, tradiciones, leyendas, contadas a través de su música. Mexico is een Spaanssprekend land met een cultuur vol tradities, muziek, varianten van de Spaanse taal (en andere talen), eigen en met België gedeelde geschiedenis. Een mooi voorbeeld van identiteit in diversiteit. Voer je leerlingen mee op een boeiende historisch-muzikale reis tussen Mexico-België-Spanje. Deze nascholing biedt je een ideale manier om in je Spaanse les taal, muziekkunst en geschiedenis geïntegreerd aan te leren op een interactieve manier, ongeacht het niveau van je studenten. Waar wacht je nog op? Vamos!
 2. Herramientas y recursos digitales para la práctica de las competencias comunicativa y sociocultural en la clase de ELE. Trainingssessie die uitgaat van het Ministerie van Onderwijs van de Spaanse Ambassade in België. Deze trainingssessie is bedoeld voor ELE-leraren om de didactische en pedagogische aanpak te bevorderen: ervaar de Spaanse cultuur door beeld en geluid. Het is niet mogelijk om van taal te spreken zonder te verwijzen naar de cultuur waarmee deze wordt geassocieerd. Waarom zou je gebruik maken van humor? Omdat humor aanwezig is in alle facetten van ons dagelijks leven. We bekijken hoe we culturele aspecten aan bod kunnen laten komen door middel van reclamespots en memes in de ELE-klas. We reiken tools aan om spreek- en schrijfvaardigheid te verbeteren.
 3. ¿Qué día es hoy? Los días internacionales en la clase de ELE. In deze praktische workshop ontdek je enkele voorstellen om in de klas te werken rond de volgende internationale dagen:
 • El Día de la Hispanidad (12 de octubre)
 • El Día Internacional del Hombre (19 de noviembre)
 • El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)

          Voor elk van deze dagen ontvang je didactisch materiaal dat je meteen in je les kan gebruiken. Alle vaardigheden komen aan bod en tijdens deze interactieve workshop kruip je in de huid van de leerling en ervaar je de verschillende activiteiten zelf om deze later aan te passen aan je doelgroep.

Programma

Sessie 1:

In deze nascholing krijg je een brede waaier aan historische en populaire liedteksten aangereikt die een historische gebeurtenis, legende, tradities en populaire situaties in Mexico vertellen. Via deze teksten leer je meer over de historische relatie tussen Mexico en België, Mexico en Europa. (Frankrijk, Spanje, enz.). Ook komen enkele populaire legendes van Mexico aan bod die aanleiding hebben gegeven tot liedjes, later naar de film en andere artistieke manifestaties.

 • La métrica y la rítmica como herramientas de enseñanza entre los Aztecas. (“ Metriek en ritme als leermiddelen bij de Azteken”)
 • La leyenda del Teponaztle y el Huehuetl. (“De legende van Teponaztle en Huehuetl”)
 • Fray Pedro de Gante. (“Peter/Pieter van Gent”)
 • Hernán Cortés, la Malinche y el malinchismo, Coyoacán(“Hernán Cortés, Malinche en malinchismo”) (Coyoacan))
 • Los juglares, los romances, abuelos del Corrido. (• De minstrelen/troubadours, “de ballads”, de grootouders van de “Corrido”.)
 • La leyenda de la Llorona (“De legende van La Llorona”)
 • México, Bélgica y el imperio de los Habsburgo en México Oudenaarde, Tacámbaro (“Mexico - België en het Habsburgse rijk in Mexico”) (Oudenaarde, Tacambaro)
 • El género musical la Valona. (“Het “Valona” muziekgenre”)
 • El género musical el Corrido y sus variantes. (“Het muziekgenre de Corrido en zijn varianten”)
 • El Chilango y su dialecto (prosa y música). (“De Chilango en zijn dialect (proza en muziek”).

Je gaat in deze interactieve nascholing aan de slag met verschillende werkvormen, zoals vertellen, doceren, demonstreren, rollenspellen, simulatiespellen, klasgesprek, kringgesprek, vraagstellingen, groepswerk.

Sessie 2:

Trainingssessie van het Ministerie van Onderwijs van de Spaanse Ambassade in België, onder het memorandum ondertekend tussen het NOC van Antwerpen en het laatste. De trainingssessie, verzorgd door een adviseur van het ministerie van Onderwijs, bevat workshops die gericht de didactische en pedagogische vaardigheden bevorderen.

Sessie 3:

Tijdens deze interactieve workshop kruip je in de huid van de leerling en ervaar je zelf de verschillende activiteiten om deze later aan te passen aan je doelgroep.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing

Sessie 1:

 • werk je in je les met verschillende artistieke/literaire teksten (liedjes);
 • behandel je met je leerlingen verschillende vormen van literaire teksten, zoals "décimas";
 • integreer je historische materie in je Spaanse lessen;
 • kan je met je leerlingen werken rond de verschillende gepresenteerde legendes;
 • ken je andere traditionele aspecten van Mexico dan de klassieke onderwerpen of stereotypen over Mexico;
 • selecteer en orden je relevante gegevens , bepaal je het globale onderwerp en volg je de gedachtegang in artistiek - literaire teksten;
 • laat je je leerlingen kennismaken met de socio-culturele diversiteit binnen de Latijns-Amerikaanse wereld (Mexico);
 • breng je je leerlingen openheid voor culturele diversiteit mee (attitudes);
 • help je je leerlingen bij het uitvoeren van hun taaltaken belangstelling op te brengen voor een aantal aspecten van de socioculturele realiteit van de Spaanstalige wereld;
 • help je je leerlingen bij de uitvoering van de leestaak om zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst;
 • ondersteun je leerlingen om de functionele kennis te gebruiken die nodig is voor het uitvoeren van de luistertaak.

Sessie 2:

 • reik je communicatieve en sociaal-culturele vaardigheden aan;
 • verbeter je je digitale competenties;
 • werk je aan de culturele inhoud in de ELE-klas.

Sessie 3:

 • kan je op verscheidene momenten van het schooljaar werken rond het thema ‘El día de’;
 • kan je binnen dit thema verscheidene activiteiten opzetten die je kan aanpassen aan je doelpubliek (niveau B1 of hoger);
 • kan je op basis van de aangereikte activiteiten zelf de vertaling maken naar andere lessen rond het tema ‘El día de’.

Doelgroep

Leraren Spaans vreemde taal (ELE) secundair, hoger en volwassenenonderwijs. Niveau B1 of hoger.

Begeleiding

Nestor Medina studeerde klassieke gitaar aan het Nationaal Conservatorium in Mexico-Stad en zette zijn studie sociale antropologie voort aan de Nationale School voor Antropologie en Geschiedenis, met als specialisatie etnomusicologie. Later volgde hij verschillende cursussen muzikale semiologie, zowel in Mexico als in het buitenland. In België heeft hij zich ontwikkeld als docent Spaans zowel op de middelbare school als voor volwassenen en blijft hij de Azteekse cultuur in Europa en de rest van de wereld tonen in verschillende workshops en seminars.

Nerea Martínez Aroca en Montserrat Calle Brox zijn beide technisch adviseur van het ministerie van Onderwijs van de Spaanse Ambassade.

Pablo Castaño Sequeros is leerkracht Spaans in het CVO KISP (Lier) en praktijkassistent Didactiek Spaans aan de Educatieve Master (EduMa) van de Universiteit Antwerpen, Antwerp School of Education.

Mathea Simons is vakdidacticus Spaans (ELE) en Frans (FLE) aan de Educatieve Master (EduMa) van de Universiteit Antwerpen, Antwerp School of Education. Haar onderzoek richt zich op vreemdetalenonderwijs enerzijds en lerarenopleiding anderzijds. Zij is voorzitter van CNO en voorzitter van de werkgroepen Frans en Spaans.

Praktisch

Cursuscode: 22/SPA/013A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen

Dagprogramma:

Sessie 1: van 9.00 tot 11.00 uur

Sessie 2: van 11.15 tot 13.15 uur

Sessie 3: van 14.00 tot 16.00 uur


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 18 november 2022 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen