Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Zorg   Faalangst de baas in het lager onderwijs - via afstandsonderwijs

Faalangst de baas in het lager onderwijs - via afstandsonderwijs

Meer concrete info over het verloop van deze nascholing via afstandsonderwijs vind je onder het kopje Praktisch.

Kinderen en faalangst... het lijkt hoe langer hoe meer eigen aan deze tijd. Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, de meester of de juf en/of het kind zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als je er niet mee kan omgaan, als het je hindert bij het gewoon naar school gaan. We willen kinderen sterker maken in het omgaan met hun angst op school.
Aandacht besteden aan faalangst op school kan binnen elke les gebeuren. We kijken met een handelingsgerichte bril naar faalangst. Van daaruit kan er indirect en preventief gewerkt worden: anders leren doen, denken en voelen, speelt daarbij een centrale rol. Ook het minder faalangstige kind haalt hier voordeel uit.

We vertrekken vanuit het belang van een handelingsgerichte, preventieve aanpak, gekoppeld aan specifieke werkvormen en methodieken.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier met het aangebrachte materiaal om te gaan. Vanuit concrete vragen kan de eigen klas-schoolrealiteit getoetst worden aan de aangereikte bril om 'faalangst de baas' te worden.

Programma

 • Wat is faalangst? Welke signalen geven faalangstige kinderen?
 • Behoeften van het faalangstige kind vanuit een handelingsgericht kader.
 • Hoe kan ik faalangst proberen te voorkomen? Hoe geef ik mijn leerlingen het gevoel van 'controle'? Wat is aangeleerde hulpeloosheid en hoe plaats ik dat?
 • Is spreekangst ook faalangst?
 • Faalangst bij leerproblemen.
 • Hoe kan ik faalangst herkennen in mijn klas? Wat kan ik als leerkracht doen om faalangst te verminderen? Praktische tips en suggesties voor in je les, ook in het contact met ouders.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • krijgen inzicht in de soorten en oorzaken van faalangst;
 • kunnen handelingsgericht naar faalangst kijken en er preventief mee omgaan;
 • krijgen inzicht in de denkpatronen die aan de basis van verandering kunnen liggen;
 • kunnen werkvormen en vaardigheden bedenken en gebruiken om die denkpatronen te herkennen en om te buigen;
 • krijgen inzicht in aangeleerde hulpeloosheid en de manieren om hiermee om te gaan;
 • kunnen een aantal vaardigheden en technieken, werkvormen toepassen om preventief met faalangst om te gaan;
 • krijgen een handvat aangereikt om in gesprek te gaan met de faalangstige leerling en zijn ouders.

Doelgroep

Alle leerkrachten basisonderwijs en zorgcoördinatoren.

Begeleiding

Ann Geentjens, klinisch psychologe, leerlingbegeleider, leerkracht 3e graad tso, begeleider Postgraduaat socio-emotionele leerlingbegeleiding s.o., educatieve medewerker CNO, Labyrinth coaching en training.

Praktisch

Cursuscode: 19/LAG/006A

Deze nascholing wordt aangeboden via afstandsonderwijs.
Opnames en digitaal materiaal blijven tot één maand na datum beschikbaar.

Je zal voorafgaand aan de nascholing een aantal vragen van de lesgeefster ontvangen.

Programma lesdag:

-   9.30 - 10.15 uur: met de groep (interactief) starten, eindigen met leesopdracht (in syllabus en/of handout) en ingesproken PowerPoint,
- 11.15 - 12.30 uur: terug samenkomen, vragen uit PowerPoint ... eindigen met casus-opdracht,
- 13.30 - 14.30 uur: vragen bij casusopdracht, eindigen met ingesproken PowerPoint,
- 16.00 uur: samenkomen, afronden.

De niet-online momenten zijn iets ruimer dan wat nodig is om de PowerPoint te beluisteren.

 


Jouw bijdrage: 121 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 15 mei 2020 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen