Zoek een nascholing
Je bent hier:   "Hedendaagse kernfysica in de klas" EN "Plasma's . Fusie ! Energie ? De show voorbereid in de klas"

"Hedendaagse kernfysica in de klas" EN "Plasma's . Fusie ! Energie ? De show voorbereid in de klas"

 • Deze nascholing kan gevolgd worden door elke leraar die kernfysica op een hedendaagse manier wil geven, rekening houdend met onderliggende kennis uit deeltjesfysica.
  Je krijgt als deelnemer een volledig uitgewerkte cursus en heel wat bijkomend didactisch materiaal ter ondersteuning van je lessen.
  Leraren wiens leerlingen niet deelnemen aan de wetenschappelijke show “Plasma's . Fusie ! Energie ?” betalen de normale prijs (zie verder).
 • Deze nascholing biedt, naast verdieping van de achtergrondkennis, ook voorbereiding op de wetenschappelijke show “Plasma's . Fusie ! Energie ? “. Deelnemers krijgen het nodige lesmateriaal ter voorbereiding van deze show die de leraar ondersteunt door op een ludieke manier, gekruid met een aantal experimenten, inzicht te geven in de energieproblematiek en in de essentiële stappen bij het ontwerpen van een fusiereactor. Dit sluit nauw aan bij de leerstof fysica van de 3de graad.
  Door de manier van werken hebben zowel leerlingen natuurwetenschappen als leerlingen fysica er baat bij. Differentiëring is mogelijk door keuze uit de extra leerlingenactiviteiten die aanleunen bij de show.
  Voor leraren wiens leerlingen wel deelnemen aan de wetenschappelijke show “Plasma's . Fusie ! Energie ?” wordt deze ondersteunende nascholing gratis aangeboden (zie verder).

Programma

 • Een eerste deel geeft informatie over de organisatie van de show en de extra keuzeactiviteiten voor de leerlingen.
 • Zowel voor diegenen die het vak fysica geven als voor diegenen die het vak natuurwetenschappen geven brengt de lesgeefster aan hoe je bij leerlingen het thema "energie uit atoomkernen" kan behandelen, gebruik makend van het concept van de energievallei. We maken enkele berekeningen, bedoeld voor lessen fysica en wenselijk als achtergrond voor de leraar natuurwetenschappen. Van daaruit wordt duidelijk hoe je de essentie kan overbrengen.
 • Aan de hand van enkele korte filmfragmenten en een PP-presentatie wordt de rode draad van het "kernfusieverhaal" opgefrist en een huidige stand van zaken over het onderzoek vermeld.
 • We overlopen het beschikbaar gestelde werkmateriaal. Deelnemende leraren kunnen nadien het digitale werkmateriaal van deze nascholingsmiddag downloaden vanuit hun CNO-portaal.
 • Kort wordt besproken hoe we binnen het normale CNO-nascholingsaanbod dit jaar verder werken aan onderzoeksopdrachten voor leerlingen i.v.m. energietransities in een veel ruimere context.

Doelstellingen

 • De deelnemers kunnen met het uitgewerkte lesmateriaal kernfysica op een meer hedendaagse manier geven.
 • De deelnemers kunnen met het overhandigde materiaal hun leerlingen optimaal voorbereiden op de wetenschappelijke show over kernfusie en plasma’s.
  Op die manier creëren zij door het voorbereiden, het bijwonen en het nabespreken van de show bij hun leerlingen een groot rendement qua inzicht.

Doelgroep

Leraren fysica en natuurwetenschappen 3de graad aso en tso.

Begeleiding

Rita Van Peteghem, CNO, Universiteit Antwerpen.

Praktisch

Cursuscode: 19/FYS/007A

Deze nascholing is gratis op voorwaarde dat de leerlingen zijn ingeschreven voor de show. Jouw bijdrage: € 0.

Kostprijs voor deze nascholing indien je leerlingen niet deelnemen aan de show: € 60.


Jouw bijdrage: 0 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Breng een rekenmachine mee!

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 25 september 2019 14:00u 17:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen