Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Zorg   Het spel als didactische werkvorm in de lessen Frans 3de graad BaO - live online nascholing

Het spel als didactische werkvorm in de lessen Frans 3de graad BaO - live online nascholing

In de Onderwijsspiegel van 2017 publiceerde de onderwijsinspectie een onderzoek over het leergebied Frans in het gewoon basisonderwijs. Daaruit blijkt dat slechts in 28% van de gevallen de leraren nagaan of hun leerlingen de eindtermen Frans bereikt hebben, dat het accent in het aanbod van de lessen voor minder dan 50% op de mondelinge vaardigheden ligt, dat grammatica en woordenschat te veel gezien worden als leerstof op zich in plaats van als ondersteuning voor communicatie, en dat mondelinge interactie te weinig aan bod komt.

Programma

In deze nascholing bewandelen we de piste van de ludieke werkvormen: hoe kunnen we via het spel als didactische werkvorm een oplossing bieden aan hogergenoemde problemen?
Met andere woorden:

  • welke spelvormen kan je in de lessen Frans inzetten om de mondelinge vaardigheden van je leerlingen in te oefenen?
  • hoe kan je grammatica en woordenschat speels inoefenen?
  • hoe zorg je ervoor dat grammatica en woordenschat vervolgens als ondersteuning voor communicatie ingezet worden?
  • wat is het verschil tussen spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid, en hoe pak je beide aan in de klas?
  • hoe kan je in de evaluatie meer de klemtoon op de mondelinge vaardigheden leggen?
  • hoe ga je tenslotte na of je leerlingen de eindtermen bereiken?

De nascholing voorziet ruimte voor overleg en discussie. Er wordt tevens een ruim aanbod aan praktijkvoorbeelden verschaft.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • krijgen inzicht in de vereisten van de eindtermen: welke rol is weggelegd voor woordenschat en grammatica? Wat zijn communicatieve vaardigheden? Wat is het verschil tussen spreken en mondelinge interactie?
  • leren spelvormen kennen voor grammatica en woordenschat, maar ook voor geïntegreerde spreek- en gespreksopdrachten;
  • bespreken praktische toepassingen voor de evaluatie van de mondelinge vaardigheden;
  • leren modellen kennen voor de evaluatie van spreek- en gespreksvaardigheid, gebaseerd op de eindtermen.

Na deze nascholing trek je geïnspireerd terug naar je klas, klaar om erin te vliegen en je leerlingen te motiveren met enkele nieuwe inzichten en spelvormen. Dit alles vanuit een visie op de eindtermen en met het accent op de communicatieve vaardigheden.

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs 5de en 6de leerjaar.

Geïnteresseerde beleidsondersteuners, taalbeleidscoördinatoren, zorgcoördinatoren, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en studenten lerarenopleiding.

Begeleiding

Liesbeth Martens, nascholer en onderzoeker, lector Frans, vreemde talen en CLIL-didactiek UCLL.

Praktisch

Cursuscode: 19/LAG/063A

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs aan een aangepaste prijs (110 euro).

 


Jouw bijdrage: 110 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 2 oktober 2020 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen