Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Zorg   Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit (herhaling 2, Antwerpen) - via afstandsonderwijs

Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit (herhaling 2, Antwerpen) - via afstandsonderwijs

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Programma

 • De betekenis van de term gezag Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.
 • Escalatieprocessen, vermijden van escalatie en uitgestelde reactie.
 • Waakzame zorg.
 • Verzoening, stimuleren van positieve interacties.
 • Het mobiliseren van een steunnetwerk, ik als deel van een team.
 • Aanwezigheid verhogen.
 • Specifieke interventies, zoals aankondiging, sit-in en herstelgerichte acties.

Werkwijze

We wisselen af tussen korte theoretische omkadering en oefeningen, waarin we de vertaling maken naar je eigen werkvloer.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • maken kennis met de achterliggende ideeën van Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet en confronteren deze met hun praktijk;
 • ontdekken hoe ze probleemgedrag kunnen aanpakken en voorkomen vanuit Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet en oefenen enkele specifieke methodieken.

Doelgroep

Leerkrachten en ondersteunend personeel uit (gewoon en buitengewoon) basis- en secundair onderwijs. Deze tweedaagse nascholing is gericht op iedereen die vanuit de eigen functie in het onderwijs, met het ideeëngoed aan de slag wil in de eigen (klas)praktijk.

CNO biedt nog een uitgebreider aanvullend verdiepingsprogramma aan voor deelnemers van de basiscursus ‘Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit voor leerkrachten’: Als team van (on)macht naar kracht (vier dagen): gericht op leden van een schoolteam die het implementatieproces in hun school willen begeleiden en hun collega’s daarin willen coachen.

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in omgaan mét en voorkomen vàn allerlei vormen van ‘moeilijk’ gedrag van kinderen en jongeren en het versterken van sociale vaardigheden, auteur van twee boekjes over agressie in resp. onderwijs en jongerenwerk. Zij is initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 19/SEB/003C

Deze nascholing wordt aangeboden via afstandsonderwijs. Opnames en digitaal materiaal blijven tot één maand na datum beschikbaar.

Meer informatie over beide lesdagen via afstandsonderwijs:

 • In elke opleiding maakt de docent gebruik van een Powerpoint met uitleg (presentatie), filmpjes ter illustratie, de mogelijkheid om vragen te stellen (mondeling of via chat), zowel bij de start als in de loop van de opleiding, oefeningen in groepjes en uitwisseling met de deelnemers.
 • Tijdens de opleiding zal de docent de deelnemers doorheen het programma loodsen en de nodige instructies geven bij de verschillende werkvormen.
 • De opleiding is zo georganiseerd, dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en zal bestaan uit kortere werkblokken en pauzes. Soms gaat men offline om zelf een filmpje of een tekst te bekijken, waarover men daarna in gesprek gaat.
 • De gebruikte handouts worden vooraf via e-mail doorgestuurd. Ook tijdens de opleiding of achteraf kan nog materiaal doorgestuurd worden.

Jouw bijdrage: 242 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 24 april 2020 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs
donderdag 7 mei 2020 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen