Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Zorg   Spellingsmoeilijkheden in de lagere school

Spellingsmoeilijkheden in de lagere school

Spellingsmoeilijkheden belemmeren in belangrijke mate de ontwikkelingskansen van kinderen. Je eigen gedachten kunnen formuleren en in tekstuele vorm weergeven, is in onze maatschappij een belangrijke vaardigheid. Kinderen met deze moeilijkheden hebben dan ook recht op onze kwaliteitsvolle ondersteuning.
Deze nascholing richt zich op de hulp die jij als leerkracht of zorgleerkracht aan kinderen met spellingsmoeilijkheden kan bieden.

Programma

Eerst bespreken we het ontstaan van spelling en de moeilijkheden die kinderen bij het verwerven van de spellingsregels kunnen ondervinden. We bekijken hier ook hoe je een dictee kwalitatief kan analyseren.

Het grootste deel van de dag besteden we aan concrete spellingssituaties. Telkens bekijken we waarom het mis kan lopen en wat jij daar als leerkracht binnen jouw klas of binnen de zorg aan kan doen. Bij iedere topic bespreken we ook speelse oefenvormen. Achtereenvolgens bekijken we de spelling van de klankzuivere woorden, de open en gesloten lettergrepen, eind 'd', omgaan met 'ei/ij', de werkwoordvervoeging en het opnemen van onthoudwoorden.

De aanpak die we binnen de nascholing bespreken, is erop gericht om naast de bestaande methode gebruikt te worden.

Het praktische deel van deze nascholing is in eerste instantie gericht op het begeleiden van kleine groepen kinderen, delen ervan kunnen zeker in hoekenwerk toegepast worden.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • hebben inzicht in het ontstaan van spellingsmoeilijkheden;
  • kennen meerdere alternatieve instructiewijzen en gaan naar huis met concrete ideeën voor speelse oefenvormen.

Doelgroep

Leerkrachten uit de 2de en 3de graad van het lager onderwijs, alsook zorgleerkrachten.

Ook interessant voor leerkrachten uit het SO, B-stroom en voor begeleiders van leerlingen uit de OKAN-klas.

Begeleiding

Hilde Heuninck werkt sinds 1982 als logopediste en specialiseerde zich volop in het begeleiden van kinderen met leermoeilijkheden. Sinds 2000 geeft ze heel frequent bijscholingen waarin ze de ervaring uit de therapeutische setting deelt met collega’s en leerkrachten.

Praktisch

Cursuscode: 20/LAG/081A

Beperkt aantal deelnemers.

Syllabus, broodjeslunch en dranken inbegrepen.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 9 oktober 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen